promotions

Giới thiệu một người bạn và Nhận $35 cho mỗi tài khoản

Không có thời điểm nào thuận lợi hơn bây giờ. Hãy mời gia đình và bạn bè của bạn và kiếm được 35 USD cho mỗi lần giới thiệu.

 • Kiếm lợi nhuận dựa trên khối lượng giao dịch của khách hàng đang hoạt động

 • Đội ngũ hỗ trợ chuyên nghiệp 24/5

 • Kiếm hoa hồng cho mỗi giao dịch đóng lại của người giới thiệu của bạn

 • Thông báo cho người quản lý tài khoản của bạn hoặc liên hệ với chúng tôi tại macroequities.com

Tiền thưởng ký quỹ 100% khoản nạp tiền đầu tiên

 • Thực hiện khoản nạp tiền đầu tiên của bạn và kiếm được tiền thưởng lên đến 15.000 USD!

 • Khách hàng cá nhân và khách hàng của đối tác IB mới có thể hưởng lợi từ chương trình khuyến mãi này!

 • Tiền thưởng sẽ được tự động cộng thêm vào tài khoản của bạn!

 • Tiền thưởng khả dụng trong một tháng!

Promotions
Promotions

Tiền thưởng ký quỹ 50% khoản tái nạp tiền

 • Bắt đầu giao dịch và nhận tiền thưởng lên đến 15.000 USD!

 • Khách hàng cá nhân và khách hàng của đối tác IB hiện tại đủ điều kiện nhận cơ hội này!

 • Tiền thưởng của bạn được tự động ghi có và có giá trị trong vòng một tháng!

 • Ưu đãi có thể được áp dụng nhiều lần!

Tiền thưởng có thể giao dịch 50% khoản nạp tiền đầu tiên

 • Mở một tài khoản trực tiếp và kiếm tới 10.000 USD với khoản tiền nạp đầu tiên của bạn!

 • Khuyến mãi này dành cho khách hàng cá nhân hoặc IB mới!

 • Tiền thưởng được tự động ghi có vào tài khoản của bạn!

 • Tiền thưởng khả dụng trong một tháng!

Promotions
Promotions

Tiền thưởng có thể giao dịch 25% khoản tái nạp tiền

 • Bắt đầu giao dịch và nhận tiền thưởng lên đến 10.000 USD!

 • Khách hàng cá nhân và IB hiện tại đủ điều kiện tham dự chương trình này!

 • Tiền thưởng lập tức được ghi có và có giá trị trong một tháng!

 • Ưu đãi có thể được áp dụng nhiều lần!

ĐĂNG NHẬP
QUÊN MẬT KHẨU

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc email của bạn và chúng tôi sẽ
gửi cho bạn hướng dẫn đặt lại mật khẩu của bạn.