Chúng tôi đánh giá cao sự tự tin của khách hàng khi đảm bảo tính minh bạch. Bạn có thể tìm thấy bên dưới tất cả các tài liệu cần thiết chứa thông tin pháp lý quan trọng trước khi mở tài khoản giao dịch tại Macro Equities. Để hiểu đầy đủ ý nghĩa của việc giao dịch với Macro Equities, vui lòng đọc kỹ các tài liệu.

Để biết thêm thông tin, bạn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của chúng tôi qua
support@macroequities.com

ĐIỀU KHOẢN KINH DOANH

Vui lòng nhấp vào đây để xem Điều khoản Kinh doanh đầy đủ của chúng tôi

Đọc thêm

CẢNH BÁO RỦI RO

Vui lòng nhấp vào đây để xem Cảnh báo Rủi ro đầy đủ của chúng tôi

Đọc thêm

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng nhấp vào đây để xem Chính sách Bảo mật đầy đủ của chúng tôi

Đọc thêm

CHÍNH SÁCH COOKIE

Vui lòng nhấp vào đây để xem Chính sách Cookie đầy đủ của chúng tôi

Đọc thêm
ĐĂNG NHẬP
QUÊN MẬT KHẨU

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc email của bạn và chúng tôi sẽ
gửi cho bạn hướng dẫn đặt lại mật khẩu của bạn.